Oczko wodne - jak założyć

Zacznijmy od podstaw. Rybka lubi pływać, a minimalna ilość wody jaką powinniśmy dostarczyć jednemu osobnikowi wielkości około 10 centymetrów, co odpowiada średniej wielkości karasiowi ozdobnemu, to około 100 litrów. Większe rybki, np. karpie Koi będą potrzebowały nawet 1000 litrów. To jedynie minimalne wielkości, zadbajmy więc, by nasi podopieczni otrzymali od nas więcej przestrzeni. Wyliczając obsadę możemy skorzystać ze wzoru - suma długości dorosłych osobników nie powinna przekraczać 25 centymetrów na 1 m2 powierzchni lustra i na 150 litrów wody, inna reguła mówi, iż na 1000 litrów wody, nie może przypadać więcej niż 20 centymetrów długości ryb. Zarybiając oczko wodne pamiętajmy, iż z upływem czasu nasze ryby urosną i rozmnożą się. Nadmiar ich spowodować może mętnienie wody, rozrost glonów, uszkodzenia roślin czy nawet choroby ryb. Nadmierne dokarmianie również może prowadzić do zakłócenia równowagi składników pokarmowych w oczku wodnym. Kupując ryby zapytajmy sprzedawcę, które z nich będą mogły tolerować się wzajemnie i ile rybek nasze oczko wodne będzie w stanie wyżywić. Wybierając gatunki zdecydujmy się na najpopularniejsze i niewymagające karasie ozdobne, złote liny, czy łatwo się oswajające karpie Koi.

Budując oczko wodne pamiętajmy w momencie betonowania, by nie dodawać szkła wodnego do betonu. Wypłukując się już po kilku miesiącach, stanie się przyczyną przeciekania, a uwalniające się składniki szkła z pewnością uszkodzą zarówno rybki, jak i rośliny. Decydując się na zimowanie ryb zadbajmy o głębokość oczka, która w takim wypadku powinna wynosić ponad metr. Dbajmy, by ziemia z brzegów stawu nie dostała się, na przykład z deszczem, do zbiornika. Może to być przyczyną mętnienia wody, substancje mineralne zawarte w glebie, są bowiem pożywką glonów.

Decydując się na karpie koi pamiętajmy, iż są one rybami bardziej wymagającymi niż karaś, czy nasz karp. Wyposażenie oczka powinno składać się m.in. z dwóch odpływów, jednego dennego, drugiego powierzchniowego, filtru mechanicznego ze szczotkami oraz biologicznego z odpowiednim złożem dla bakterii nitryfikacyjnych, instalacji napowietrzającej, pompy wodnej, grzałek oraz termometru do mierzenia temperatury wody.